سنتز نانوکامپوزیت g-C3N4/CoFe2O4/ZnS از طریق رویکرد همرسوبی و رفلاکس به عنوان جاذب امواج الکترومغناطیس

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 640

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IACS04_107

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله طراحی و ساخت جاذب موج الکترومغناطیس بوسیله بارگذاری نانوساختارهای ورقهای اسپینل فریت کبالت و نانومیله-های روی سولفید ، که به صورت کره های یکنواخت مجتمع شدهاند، بر روی نانوورقه های کربن نیترید گرافیتی گزارش میشود. کاهش اندازه به محدوده نانومتری باعث دستیابی به یک جاذب موج الکترومغناظیس با عملکرد بالا خواهد شد. ساخت نانوکامپوزیت g-C3 N4 / CoFe2 O4 / ZnS در این پژوهش،از طریق یک فرایند تسهیل شده درجا،طی دو مرحله; همرسوبی همراه با رویکرد رفلاکس،با موفقیت صورت گرفت. نتایج سنتز نانوکامپوزیت از طریق رویکرد ذکرشده در بالا با فرایند همرسوبی ساده نانوساختارها و همچنین اثرات مدت زمان رفلاکس و نسبت پیش ماده های روی سولفید بر روی حدود دی الکتریک و کوانتومی این نانوذرات مورد بررسی قرار گرفت. نانوکامپوزیت تهیه شده بوسیله آنالیزهای طیف سنجی مادون قرمز((FT-IR،میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی((FESEM،طیف سنجی تفرق انرژی اشعه ایکس((EDSو پراش اشعه ایکس((XRDشناسایی شدهاند. نانومیله های روی سولفید با اندازه 30؛20 نانومتر با شکاف انرژی مطلوب و نانوصفحات اسپینل فریت کبالت با ویژگیهای مغناطیسی بالا از طریق آنالیزهای صورت گرفته مشخص شد. در نتیجه نانوکامپوزیت سنتزشده میتواند نویدبخش کاهش آلودگیهای ناشی از امواج الکترومغناطیس زیانآور و همچنین کاربردهای نظامی باشد.

نویسندگان

علیرضا عبدی قرجه قیه

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

فاطمه داور

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران