استفاده از پلیمر در پوشش دار کردن بذر چغندرقند

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 410

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRSB-31-2_004

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف تعیین تاثیر پلیمرسنتز شده داخلی روی خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه بذر چغندرقند در آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه در موسسه تحقیقات چغندرقند در کرج طی سال های 91-1389 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملتصادفی در چهار تکرار و نه تیمار شامل بذربدون پوشش(شاهد)، بذرپوشش دار با پلیمرخارجی و هفت مقدار پلیمر(دز) داخلی(بین 0/5 تا 5/3 گرم به ازای یک صد گرم بذر) اجرا شد. قوهنامیه، وزنخشک ریشه چه و ساقه چه در آزمایشگاه، بنیه بذر در گلخانه و درصدسبز و عملکرد کمی و کیفی محصول در مزرعه اندازه گیری شد. جهت تعیین تاثیر احتمالی پوشش بر زوالبذر و میزان جوانه زنی، در هفت نوبت و تاثیر در بنیه بذر در شش نوبت حداکثر تا 541 روز پساز پوشش دار شدن، نمونه برداری و بررسی شدند. نتایج حاکی از عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین تیمارها از نظر میزان جوانه زنی بذر، درصدجوانه های غیرعادی در آزمایشگاه و بنیه بذر در گلخانه بود. تیمارهای مختلف پوشش پلیمری در سطح احتمال یکدرصد بر وزن خشک ریشه چه و ساقه چه تاثیر معنی داری داشتند. بیشترین وزن خشک ریشه چه معادل 306/4 گرم مربوط به تیمار 0/5گرم همراه با بذربدون پوشش معادل 3/741 گرم و بیشترین وزن خشک ساقه چه(2/463- 1/584گرم) مربوط به تیمارهای بذربدون پوشش، پلیمرخارجی و پلیمرداخلی با نسبت های0/5 تا یک گرم در 100 گرم بذر اختصاص داشت. روند زوالبذر نشان داد که پساز گذشت 141روز از فرآوری بذر، میزان جوانه زنی کاهش و درصدجوانه های غیرعادی افزایش یافت، اختلافات هر دو مورد در سطح احتمال یکدرصد معنیدار بودند. تغییرات صفات مورد اندازه‎گیری، برای تیمارهای بذربدون پوشش و بذر با پوشش پلیمری مشابه بود. تاثیر زمان بر بنیه بذر، در تیمارهای موردمطالعه در سطح احتمال یکدرصد اختلاف معنی داری نشان دادند و بیشترین بنیه(81/36-79/33 درصد) به تیمار پلیمرداخلی به میزان یک تا 1/5گرم به ازای 100گرم بذر اختصاص داشت. عدمتاثیر معنی دار تیمارها بر تراکمبوته پیش و پساز عملیات تنک و در زمان برداشت نشان داد که پوشش بذر تاثیری بر استقرار بوته‎ در سطح مزرعه ندارد. باتوجه به نتایج این مطالعه مشخص گردید که تیمار پلیمرداخلی به میزان یک تا 1/5گرم به ازای 100گرم بذر، جهت افزایش بنیه بذر در پروسه فرآوری نتیجه مطلوب دارد.

نویسندگان

فرحناز حمدی

کارشناس ارشد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

داریوش طالقانی

دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

سعید صادق زاده حمایتی

استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

حمید نوشاد

مربی پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Almeida C,  Rocha SCS, Razera FL. Polymer coating, germination and ...
 • Bishnoi UR, Wilhite J. Germination and stand establishment of polymer ...
 • Chachalis D, Smith ML. Hydrophilic polymer application reduces imbibition rate ...
 • Chikkanna C, Timmegouda S, Rameh R. Hydrophilic polymer seed treatment ...
 • Copeland LO, McDonald MB. Principles of Seed Science and Technology ...
 • Dehghanshoar M. Design and construct of Pelleter Machine. Sugar Beet ...
 • Duan X, Burris JS. Film coating impairs leaching of germination ...
 • Farahpour M. Evaluation of water-absorbents supereslarper in establishment of pasture ...
 • Gharineh MH, Ghomri M, Farbod M, Bakhshandeh AM, Rokni N. ...
 • Hamdi F, Zabarjad Shiraz N, Mahmoudi A, Taleghani DF. Using ...
 • Hamdi F. Study of Sugar Beet Seed Germination Quality Coated ...
 • ISTA. International rules for seed testing. Supplement to Seed Science ...
 • Jafarian V, Lahouti A. Introduction of water super-absorbent polymers. Forest ...
 • Kephart KD, Wichman DM, Topinka K, Kirkland KJ. Seeding date ...
 • Kirkland ER, Palanuik E, Ingman HV. Product of making seed ...
 • Mehrabi HR, Chaichi MR, Tavakoul-Afshari R, Maddah-Arefi H, Zahedi Amiri ...
 • Nault BA, Straub RW, Taylor AG. Performance of novel insecticide ...
 • Otey FH. Starch-based products for agriculture. Proc. Natl. Agr. Plastics ...
 • Peltonen-Sainio P, Kontturi M, Peltonen J. Phosphorus seed coating enhancement ...
 • Rice WA, Clayton GW, Lupwayi NZ, Olsen PE. Evaluation of ...
 • Rosa FC, Hanson WS, Mote JS. Polymer based seed coating. ...
 • Ruban IN, Borodin GI, Rashidova SH. Effect of polymer composition ...
 • Salter WJ, Smith JM. Peas: Control of establishment pests and ...
 • Schneider KH, Taranta C, Mayer W, Voeste D, Haden E, ...
 • Scott D, Hay RJM. Some physical and nutritional effects of ...
 • Scott D. Effects of Seed Coating on Establishment, New Zealand ...
 • Scott JM, Blair GJ, Andrews AC. The Mechanics of Coating ...
 • Watts H. Method of coating seeds to control germination and ...
 • Woodhouse JM, Johnson MS. The effect of gel-forming polymers on ...
 • Zohorian-Mehr M. Super-absorbents. Iranian Polymer Society Press. Tehran. 2006; 83 ...
 • نمایش کامل مراجع