ارائه مدلی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین لارج با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در صنعت U- PVC

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 584

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMCONFERENCE04_199

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398

چکیده مقاله:

بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین لارج یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت های رقابتی شرکت ها می باشد. پیش بینی و ارزیابی کردن، بخشی از فرآیند تصمیم گیری است و نتایج حاصل در صنایع مختلف همگی ناشی از تصمیماتی است که درگذشته گرفته شده اند. از طرفی صنعت UPVC یک صنعت پیچیده و پویا است. این در حالی است که در مطالعات گذشته برای تحلیل این صنعت بیشتر از مدل های خطی و ایستایی استفاده شده است که توانایی تحلیل پیچیدگی و پویایی حاکم بر این صنعت را ندارد. بنابراین نتایج قابل اعتمادی ارائه نکرده اند، به همین دلیل در این پژوهش با توجه به شکاف موجود بین پویایی و پیچیدگی صنعت UPVC و مدل های به کار گرفته شده در مطالعات گذشته، ابتدا با بررسی دقیق ادبیات گذشته و همچنین مصاحبه با خبرگان، دیدی جامع نسبت به کلیه عواملی که در عملکرد این صنعت تاثیرگذارند پیدا شده است و پس از استخراج عوامل، با ارائه ی مدلی پویا که مبتنی بر رویکرد پویایی سیستم و دربرگیرنده ی کلیه عوامل، اعم از بیرونی و درونی و نحوه ی ارتباطات بین آن ها است به پیش بینی رقابت پذیری و بهبود عملکرد زنجیره تامین لارج در صنعت UPVC پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های کلیدی مدل عبارت است از اعتمادسازی، رضایت مشتری، سهم بازار و سودآوری که تعامل زیادی با رقابت پذیری (عملکرد زنجیره تامین لارج) دارد. در این پژوهش پس از شبیه سازی با توجه به رفتارهایی که از متغیرهای شاخص پژوهش دیده شد، سناریوهایی جهت بهبود رقابت پذیری (عملکرد زنجیره تامین لارج) تدوین گردیده است. با توجه به تحلیل سناریوها و نتایج به دست آمده از شبیه سازی مدل پویا از طریق نرم افزار Vensim ، اولویت سناریوها با توجه به اثرگذاری به این ترتیب می باشد: 1- سناریو زمان حمل ونقل مواد اولیه 2- سناریو آموزش 3- سناریو دانش فنی 4- سناریو تدوین استاندارد.

نویسندگان

سجاد غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد

علی مروتی شریف آبادی

دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد