تحلیل شاخص های زنجیره تامین لارج در شرکت دوده صنعتی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 672

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM05_045

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل شاخص های زنجیره تامین لارج در شرکت دوده صنعتی در سال 1397 صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی -پیمایشی بود. جامعه آماری 10 نفر از خبرگان شامل، مدیران و کارشناسان شرکت دوده صنعتی و اساتید دانشگاهی بود. شاخص های زنجیره تامین لارج بر مبنای مرور ادبیات و بر پایه پژوهش های مختلفی چون؛ کاروالهو و همکاران((2015، کمالوندی و ملت پرست((2016 و... در چهار دسته کلی شامل؛ زنجیره تامین ناب، چابک، تاب آوری و سبز به همراه 13 زیر معیار پالایش و سلسله مراتب درخت تصمیم طراحی شد. در گام بعد به وسیله مقایسات زوجی داده های لازم جمع آوری و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد؛ نرخ های ناسازگاری محاسبه شده همگی کمتر از 0/1 بوده، بنابراین ماتریس فازی سازگار و پایایی پرسشنامه تایید می گردد. بعلاوه در میان ابعاد فوق، زنجیره تامین ناب با وزن 0.335 بیشترین اهمیت را در میان شاخص های زنجیره تامین لارج به خود اختصاص داد. چابکی با وزن 0.327، تاب آوری با وزن 0.240، و در نهایت زنجیره تامین سبز با وزن 0.137 در اولویت های بعدی قرار گرفتند. همچنین مولفه های؛ تولید به هنگام، انعطاف پذیری، یکپارچگی و حداقل کردن هزینه بیشترین وزن را در میان سایر زیرشاخص ها دارا می باشد و در نتیجه دارای اولویت بالاتری نسبت به سایر عوامل می باشد. این عوامل تاثیر شگرفی بر لارج بودن زنجیره تامین در شرکت دوده صنعتی دارند.

کلیدواژه ها:

زنجیره تامین لارج ، تاب آوری زنجیره تامین ، چابکی ، زنجیره تامین ناب ، فرایند تحلیل شبکه ای فازی

نویسندگان

میثم جهانگیری

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه ایران

احسان ساده

استادیارگروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ساوه ایران