کمیت اقرار مثبت جرایم منافی عفت موجب حد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 478

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN05_133

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

اقرار به عنوان یکی از راه های مهم اثبات جرم از اهمیت فراوانی برخوردار بوده، مباحث مفصلی را در میان فقها و حقوقدانان برانگیخته است. از جمله جرایمی که درباره کمیت اقرار مثبت آنها در میان فقیهان اسلامی نظرات مختلفی ابراز شده است، جرایم منافی عفت موجب حد شامل زنا، لواط و مساحقه است. گروهی در اثبات این دسته از جرایم قائل به نظریه تکرار اقرار شده و معتقداند که یک بار اقرار برای اثبات آن ها کفایت نمی کند و در مقابل این دیدگاه، گروهی دیگر از فقهاء اقرار واحد را در اثبات آنها کافیدانسته و برخی نیز دیدگاه کفایت دوبار اقرار را مطرح کردهاند. بدین ترتیب این سوال قابل بررسی است که چرا اثبات این دسته ازجرایم مستلزم اقرار است و در آن جرایم، اجرای حد مستلزم چندبار تکرار اقرار است نوشتار حاضر، بر اساس روش توصیفی تحلیلی کمیت اقرار مثبت جرایم منافی عفت موجب حد را تبیین کرده و مستندات نظریات متغایر را بررسی می نماید.

نویسندگان

جواد ریاحی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

محمد عزتی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) بروجرد، ایران