کمیت اقرار مثبت جرایم قوادی و شرب خمر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 702

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN05_132

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

مطابق ماده 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، به منظور اثبات جرایم یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرائم خاصی که ذیل آن مقرره مستثنی شده و شرب خمر وقوادی از جمله آنهاست که برای اثبات آن دو تکرار اقرار به میزان دو بار ضروری است. با وجود این، از منظر فقهی اثبات این دو جرم به وسیله اقرار مورد اجماع نبوده و نظرات مخالفی در این زمینه مطرح شده است. برخی از فقها اثبات جرایم مذکور را وابسته به تکرار اقرار دانسته و برخی دیگر اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانسته اند. در این پژوهش، نگارندگان با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به تبیین کمیت اقرار مثبت جرایم قوادی و شرب خمر پرداخته و مستندات دیدگاه های یادشده را بررسی کرده اند.

نویسندگان

جواد ریاحی

استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران

محمد عزتی

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) بروجرد، ایران