جایگاه فقه الکترونیک در تمدن اسلامی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 517

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RHIC01_003

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

چکیده مقاله:

با توجه به نقس اساسی الکترونیک و اینترنت در پیشرفت تمدن اسلامی، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلامی این تمدن عظیم اسلامی، بر کسی پوشیده نیست. نگارندگان در این تحقیق پس از بررسی و تبیین مفاهیم کلی، به اهمیت فقه الکترونیک و ارتباط آن با تمدن اسلامی پرداخته و پیوند میان آن دو را از طریق کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام به اثبات می رسانند. سپس در ادامه به تطبیق حکم شرعی وضعی و تکلیفی فعل و انفعالات الکترونیکی می پردازند. پس از تحلیل و بررسی این نتیجه حاصل است: حکم شرعی اعمال و رخدادهای مجازی و الکترونیکی، نوعا حکم شرعی اعمال سنتی همتراز آنها می باشد؛ زیرا اطلاق ادله آیات و روایات در رابطه با اعمال سنتی و کلاسیک با توجه به ورود این قضایا به نحو حقیقیه و همچنین تنقیح مناط، مقتضی تعمیم حکم به نوع مجازی و الکترونیکی این دسته از اعمال می باشد.

نویسندگان

علی اکبر ایزدی فرد

استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران

سید مجتبی حسین نژاد

آموخته پسا دکتری فقه و اصول، استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا بابلسر