بررسی ویژگیهای آتریوم به عنوان راهکارهای غیرفعال جهت دریافت انرژی خورشیدی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 686

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BTCONF03_014

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

چکیده مقاله:

امروزه با نظر به اینکه منابع انرژی تجدیدناپذیر روبه پایان بوده و استفاده از این منابع دارای اثرات مخرب زیست محیطی میباشد، یکی ازبهترین منابع تجدیدشونده انرژی برای دهه های آتی،انرژی خورشیدی میباشد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات موجود، مصرف انرژی در ایران بیش از پنج برابر متوسط رشد مصرف انرژی در جهان میباشد. بنابراین بهینه سازی مصرف انرژی میتواند کمک بزرگی در رشد و توسعه کشورمان باشد. با توجه به این نکته که سطح وسیعی از کشور ما را مناطق گرم و خشک تشکیل داده است، بهره مندی از انرژی خورشیدی (غیرفعال) از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و همینطور سازگار با اقلیم منطقه است. فضاهایی همچون آتریوم و گلخانه که از انرژی خورشیدی استفاده میکنند از موارد قابل استفاده از انرژی خورشیدی در اقلیم گرم و خشک میباشد. بهره گیری از انرژی خورشیدی، با توجه به نحوه بهره برداری آنها به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم بندی میشود. سیستمهای غیرفعال خورشیدی مانند آتریوم، به سیستمهایی گفته میشوند که انرژی خورشیدی را بدون استفاده و بهرهمندی از تجهیزات انرژی بر (همانند کنترل کننده) جمعآوری و ذخیره کرده تا در زمان مناسب از آنها بهره گیری کند. آتریوم اشاره به محیطی باز در داخل ساختمان دارد که میتواند واردکننده نور و تهویه کننده هوا باشد. آتریوم میتواند باعث کاهش %75 مصرف انرژی شود. ابعاد آتریوم از عوامل موثر در میزان کارایی این سیستم بوده و مشخص کننده میزان نور دریافتی میباشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش آتریوم در تولید گرمایش و سرمایش در مناطق گرم و خشک و همچنین کاهش مصرف انرژی پرداخته شده است. فضای آتریوم علاوه بر عملکرد اصلی خود یعنی نورگیری و تهویه نقش موثری در دریافت و نگهداری انرژی گرمایی خورشیدی دارد. از این انرژی گرمایی میتوان به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و تامین مناسب و موثر نیاز گرمایش ساختمان، استفاده کرد. سیستم های غیرفعال انرژی تاثیراتی بر روی سرمایش نیز میتوانند داشته باشند که یکی از روشهای بهره مندی از آن دودکش خورشیدی است که از جریان همرفت1 برای انتقال هوا به بیرون ساختمان استفاده میکند. آتریوم با استفاده از جریان همرفت در پدیده دودکش خوشیدی میتواند هوای گرم را با استفاده از دریچه های موجود در سقف به بیرون از ساختمان هدایت کند. باتوجه به نتایج بدست آمده، احداث آتریوم در مکانهایی مانند دانشکده علاوهبر تولید نور میتواند با تولید سرمایش توسط سیستم دودکش خورشیدی در تابستان و تولید گرمایش در زمستان نقش موثری در کاهش مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر و اثرات محیطی آنها داشته باشد.

نویسندگان

سایه امیدواری

دانشکده هنر و معماری یزد دانشگاه یزد، پردیس آزادی (نویسنده مسئول)

زینب السادات عمادیان رضوی

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد