ارائه روش بهبود یافته خوشه بندی برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF06_202

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

چکیده مقاله:

شبکه حسگر بی سیم، شبکهای متشکل از حسگرها با سطح مشخصی انرژی هستند که در محدوده جغرافیایی مشخصی قرار داده شده اند. حسگرهای موجود در این شبکه ها از یک منبع تغذیه محدود استفاده میکنند که پس از اتمام این انرژی، به دلیل عدم تجدید حیات این منابع، عمر شبکه به پایان خواهد ر سید.. مهمترین معضل در عمر شبکه های ح سگر بی سیم محدودیت انرژی در گره های توزیع شده است. تاکنون روشهای بسیاری برای حل این مشکل انجام شده است که خوشه بندی یکی از این تکنیک های کاربردی جهت کاهش مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم میباشد. Leach یک الگوریتم مطرح و پایه جهت خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم همگن میباشد. محققان الگوریتم های بهبودیافته بسیاری بر اساس الگوریتم Leach ساخته اند که در آنها عمر شبکه بهبود یافته ا ست. دراین پایان نامه یک پروتکل خو شه بندی بهبودیافته بر مبنای الگوریتم Leach و با استفاده از قانون بیز ارائه شده است که در آن انتخاب سرخوشه ها بر اساس قانون بیز انجام می شود و مسیریابی آن به گونه ای ا ست که حداقل میزان م صرف انرژی و درنتیجه افزایش طول عمر شبکه حسگر را در پی داشته باشد. به وسیله این الگوریتم بهبودیافته، عمر شبکه حسگر بی سیم در حدود %2,71 افزایش و زمان مرگ اولین گره در حدود %4,55 کاهش یافته است؛ همچنین میزان انرژی مصرف شده در شبکه بهبود یافته است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مینا زائری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش، قم،ایران

گلنوش عبائی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش، قم،ایران