ارزیابی ضخامت بهینه زون تزرقی آب بند پیرامون تونل در کاهش نشت جریان ورودی آب به تونل (سازه های زیرزمینی)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 345

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECM03_213

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق، با بهره گیری از مدل عددی المان محدود و رابطه تحلیلی، میزان نشت آبزیرزمینی به تونل با مقطع دایره ای، پس از عملیات تزریق، شبیهسازی و محاسبه گردیده و بدین ترتیب، ضخامت بهینه زون تزریق آببند پیرامون تونل بدست آمده است. نتایج نشان میدهند که افزایش ضخامت زون تزریق بیشتر از چهار برابر شعاع تونل، تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش نشت نخواهد داشت. بنابراین، ضخامت بهینه زون تزریق آببند پیرامون تونل با مقطع دایره، بین حداقل دو و حداکثر چهار برابر شعاع تونل، پیشنهاد میشود.

کلیدواژه ها:

تزریق آب بند ، نشت آب زیرزمینی به تونل ، مدل عددی ، مدل تحلیلی.

نویسندگان

هادی فرهادیان

عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران