بررسی تاثیر نقش تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر وفاداری الکترونیک در صنعت بانکداری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 470

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF04_338

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

ظهور و پیشرفت انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات، سرعت تغییرات را متحول کرد، به شکلی که انسان به عنوان پدید آورنده ی آن نیز، هنوز نتوانسته خود را با آن وفق دهد . ایجاد وفاداری الکترونیکی مفهومی است که در کسب وکار امروزی و با گسترش تجارت الکترونیک، به عنوان مولفه ی اصلی موفقیت سازمان بیش از پیش به آن توجه شده است. مشتریان وفادار، سودآوری بیشتری را برای سازمان به ارمغان خواهند آورد و بیشتر به عنوان ابزار تبلیغاتی دهان به دهان، برای سازمان محسوب می شوند. تحقیق حاضر از حیث هدف،کاربردی و از حیث اجرا ، توصیفی با تاکید بر مدلعل6ی می باشد. جامعه آماری مشتریان بانک ملت می باشد . باتوجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری ،با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه نامحدود، حجم نمونه 384 نفر به دست آمد. جهت توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته های پژوهش نشان میدهد که تبلیغات شفاهی الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی تاثیرمثبتی دارد. در این تحقیق متغیر تبلیغات شفاهی به طور مستقیم به میزان 0/88 بر وفاداری الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد. و معنای آن این است که 0/88درصد ازتغییرات وفاداری الکترونیکی توسط تبلیغات شفاهی پیش بینی و توضیح داده می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که درواقع مدیران بانکی با تقویت انگیزه های درونی مانند رضایت خاطر و احساس خوب از خدماتی که به مشتریان ارائه می کنند میتوانند مشتریان را ترغیب کنند تا درباره خدمات بانک با دیگران صحبت کنند.

نویسندگان

لیلا عبدی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تحول ، دانشگاه بوئین زهرا