بررسی عوامل موثر بر موجودی در زنجیره تامین لارج با رویکرد پویاشناسی سیستم ها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 765

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SYSTEMDYNAMIC02_022

تاریخ نمایه سازی: 19 مرداد 1398

چکیده مقاله:

این مقاله بر بررسی موجودی در زنجیره تامین لارج تمرکز دارد. در این پژوهش ابتدا ادبیات گذشته مرور و بررسی و اقدامات موجودی در پارادایمهای چهارگانه ناب، چابک، تاب آور و سبز شناسایی شد. از بین آنها عواملی که در این پژوهش اثرگذارتر بودند شناسایی و مدلسازی بر مبنای آنها انجام شد. سپس مدل و روابط بین آنها با استفاده از نظرات متخصصین امر اصلاح و نهایی گشت و در نهایت مدل پویایی شناسی سیستم در قالب حلقه های علی معلولی شکل گرفت. روایی مدل طراحی شده توسط خبرگان تایید شد . نتایج این تحقیق نشان میدهد که در زنجیره تامین لارج تاثیر بیشتر حلقه ها بر کاهش سطح موجودی است مگر اینکه هزینه کمبود آنقدر زیاد باشد که حلقه های تقویتی تاب آور بر سایر حلقه ها غلبه کنند و سطح موجودی را افزایش دهند

نویسندگان

مطهره ساغریدوز

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه فردوسی مشهد

امیرمحمد فکورثقیه

استادیارگروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا پویا

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد