عوامل تاثیر گذار بر تمایل کاربر به استفاده مستمر از خدمات بانکداری مبتنی بر موبایل مطالعه موردی:بانک سینا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 617

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM05_187

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

با شدت گرفتن رقابت بین شرکت ها برای ارایه محصولات و خدماتشان و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، سیستمی موفق خواهد بود که به طور متداوم از آن استفاده شده و رضایت و اعتماد مشتریان را به همراه داشته باشد. هدف این مطالعه یافتن عوامل موثر بر تشویق کاربران به استفاده مستمر از بانکداری مبتنی بر موبایل بوده که بر مبنای مدل پذیرش فناوری (TAM) و مدل موفقیت سیستم اطلاعاتی (ISSM) ارائه شده است.به منظور تست مدل 483 پرسشنامه در میان کارکنان بانک سینا و مشتریانی که از همراه بانک سینا استفاده میکردند توزیع شد. این تعداد از طریق فرمول کوکران و نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین رضایت و قصد ادامه استفاده از موبایل بانک رابطه مثبت معناداری وجود دارد. انگیزه درونی بالاترین تاثیر را بر رضایت دارد. سپس سهولت استفاده، امنیت، عمل به وعده ها،کارایی،اعتماد به ترتیب تاثیر مثبت بر رضایت دارند.عمل به وعده ها وحریم خصوصی به ترتیب بیشرین تاثیر مثبت معنادار و تبلیغات شفاهی کمترین تاثیر مثبت معنادار را بر اعتماد دارند . طبق ادامه مطالعات فرضیه های اعتماد و قابلیت دسترسی نیز به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر مثبت معنادار بر انگیزه درونی دارند.

نویسندگان

رخساره مبرهن

دکترای مدیریت فناوری اطلاعات واحد تهران جنوب

مژده صمدی مرزونی

مدیریت فناوری اطلاعات- سیستم های اطلاعاتی پیشرفته