ارائه ی رابطه ی تجربی برای هدایت حرارتی نانوسیالات اکسید روی اتیلن گلیکول

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 510

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMT02_034

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی تجربی تاثیر دما و کسر حجمی بر روی نسبت ضریب هدایت حرارتی نانوسیال اکسید روی اتیلن گلیکول پرداخته شده است. به این منظور یافته های آزمایشگاهی مربوط به ضریب هدایت حرارتی نسبی به صورت تابعی از دما وکسر حجمی برازش می گردد. روش های تخمین و پیش بینی به منظور جبران داده های آزمایشگاهی نامشخص توسعه پیدا کرده اند. ساختار تابع برازش از طریق تعیین سهم دما وکسر حجمی بر روی نسبت ضریب هدایت حرارت، انتخاب می گردد. پس از تجزیه وتحلیل آماری این اثبات برازشی تجربی از نسبت ضریب هدایت حرارتی به صورت تابعی از دما و کسر حجمی ارائه می گردد. به این منظور ازنتایج آزمایشگاهی که در محدوده ی دمایی 24 تا 50 درجه سانتی گراد و کسر حجمی بین 0.0625 تا 5% صورت گرفته است. استفاده می گردد. دراین مطالعه از 40 داده تجربی در 4 دمای مختلف و 10 کسر حجمی متفاوت برای توسعه پیش بینی نسبت ضریب هدایت حرارت استفاه شده است. در این مقاله چندین تابع به منظور پیش بینی نسبت ضریب هدایت حرارتی توسعه داده می شود، که در نهایت، تابع به خطای کمتر به عنوان نماینده تابع برازش ضریب هدایت حرارتی انتخاب می شود.خطای میانگین مطلق و میانگین مربعات خطای نتایج محاسبه شده توسط توابع برازش شده ، به ترتیب 0.0022 و 1.0829×10(-5) می باشد. به منظور کاهش اختلاف بین داده های پیش بینی شده و داده های آزمایشگاهی از رگرسیون غیر خطی استفاده شده است که منجر به خطای بیشینه کمتر از 0.01 می شود نتایج حاصل از پیش بینی نشان می دهد که برازش ایجادشده قابلیت پیش بینی نسبت ضریب هدایت حرارتی را با دقت مناسبی دارا می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد همت اسفه

دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

سیف الله سعدالدین

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان

علی نادری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

علی علیرضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان