بررسی و سنجش خواص آنتی اکسیدانی گیاه بهمن (چمن سوزنی)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 755

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE05_131

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق، گیاه بهمن (چمن سوزنی) برای اولین بار مورد بررسی فیتوشیمایی قرار گرفته است. خواص آنتی اکسیدانی عصاره خام این گیاه با استفاده از دو روش احیاکنندگی و قدرت جذب هیدروژن پراکسید مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این بود که که عصاره خام این گیاه، خاصیت آنتی اکسیدانی تقریبا معادل BHAو بیشتر از آنتی اکسیدان سنتزی BHT دارد. همچنین با افزایش غلظت، میزان جذب هیدروژن پراکسید کاهش بیشتری داشته است. این بدین معنی است که با افزایش غلظت، خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره افزایش می یابد.

نویسندگان

حسین حمادی

استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران