رویکرد مبتنی بر خدمت در تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شهرداری کرمانشاه)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 433

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAEA02_014

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1398

چکیده مقاله:

نیاز به اطلاعات روزآمد، دقیق و بهنگام به عنوان یک ابزار اصلی برنامه ریزی در سطوح مختلف ملی، بخشی، سازمانی و فردی، ضرورت توجه جدی به فرایند تولید، ارائه و استفاده از اطلاعات را بدیهی ساخته است. اهمیت این دارایی کلیدی و ارزشمند در توفیق افراد، سازمانها و کشورها در جهت نیل به عملکرد مطلوب، ضرورت ایجاد یک نظام کارآمد، جامع نگر، واقع گرا و حساب شده را در سازمان با استفاده از راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات جهت مدیریت اطلاعات رقم زده است. امروزه توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با شتابی روز افزون تر از گذشته به سیر تحول و نوسازی خود ادامه می دهد که این مهم موجب شده سازمانها جهت بازنماندن از تحولات جاری و به عبارتی سوار شدن بر امواج کوبنده فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام به ارزیابی دقیق و نظام مند از کیفیت و کمیت امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود جهت روشن شدن اهداف و مسیرهای پیش رو جهت توسعه فناوری اطلاعات در سازمان با رویکرد مبتنی بر خدمت نمایند. در مقاله حاضر راهکارهایی برای تدوین راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات شهرداری کرمانشاه در راستای پروژه برنامه راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه با رویکرد تحقق شهر هوشمند ارائه شده است که نتایج پیروی از آنها، چابک سازی، یکپارچگی بیشتر، هوشمندی بالاتر و در نهایت افزایش رضایت شهروندان را در پی داشته است

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی راهبردی خدمت - ماتریس SWOT- شهرداری - شهر هوشمند

نویسندگان

علی رستم پور

مربی، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور ، تهران

فرهاد مردوخی

استادیار، آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه رازی کرمانشاه

مهنوش فتاحی

کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تخصصی معماری سازمانی، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه رازی کرمانشاه