طراحی موزه با رویکرد تاثیر نور و حرکت بر قابلیت های محیط

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 673

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UPACONF01_100

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1398

چکیده مقاله:

فضاهای نمایشی برای ارتباط بین بیننده با کالبد و اثر به نمایش گذاشته به وجود آمده، تا رفتاری نو را در فضاهای عمومی برای عرضه داشته باشند. در حقیقت این کالبدها برای تعاریفی خاص از یک یا چند مولفه مرتبط ساخته میشوند تا بتوان دنیای اطراف را )از گذشته، تا آینده( به طور دیداری و حتی لمسی درک نمود. فضاهای نمایشی معرفی تاریخ و فرهنگ و.. تلفیق شده اند، با نیازهای زمان، مکانهایی با هویت موزه دارای پتانسیلهای پویایی و ایجاد ارتباط بصری با محیط پیرامون هستند. دریافتهای حرکتی و بصری انسان از محیط و روی آوردن او به تکنولوژی، و در پی آن نیازهای او را در این حیطه برآورده نموده و با شناخت این نیازها تکنولوژی و کاربر را بدون هیچ نوع آسیبی به شخصیت و روان او به عرصه دنیای مدرن بیاورد. شناخت چنین فضاهایی ما را نیازمند هنرهای جدید میکند، طراحی مکانهای نمایشی قابل تغییر در بعد زمان میتواند محیط را نسبت به براورده نمودن نیازهای انسان در فضاهای جدید ارتقاء دهد. مراکز نمایشی و موزه ها در بعد زمان دست خوش تغییراتی شدهاند که با توجه به تغییر نیازهای انسان در طول زمان و نوع نگرشهای جدید، این ضرورت و اهم به وجود می آید که فضایی نو با توجه به قابلیتهای محیطی برای انسان معاصر و آینده طراحی نمود. پژوهش فوق سعی بر این دارد تا با شناخت موزه و ماندگاری آن در گذر زمان برای ارائه فضایی نو در جداره های کالبد نمایشی جذابیت موزه را برای استفاده کنندگان بیشتر نماید، در حقیقت هدف تحقیق بر مبنای جذب افراد در هر زمان به موزه بوده تا با استفاده از مولفه های جذابیت همچون ارتقاء سطوح نورپردازی و حرکتی بتوان بر قابلیتهای محیطی افزود.

نویسندگان

ویدا حسن پورباقری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، دانشکده معماری و شهرسازی،مراغه، ایران

بابک قصیری

دکترای معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز، گروه معماری و شهرسازی، البرز، ایران