بهبود خواص سطحی نوار کبالت پایه با لایه نشانی الکتروشیمیایی نیکل و کبالت به منظور کاربرد در حسگرهای مغناطیسی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 346

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMTS02_030

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر لایه نشانی بر روی امپدانس مغناطیسی در نوارهای آمورف آلیاژ Co68.15Fe4.35Si12.5B15مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از لایه نشانی نیکل و کبالت بر روی نوار آمورف استفاده شده است که باث افزایش اثر امپدانس مغناطیسی می شود که این موضوع می تواند در ساخت و بهبود حسگر بر اساس اثر امپدانس مغناطیسی بسیار مفید باشد. با تغییر ضخامت لایه های نیکل و کبالت درصد امپدانس مغناطیسی تغییر می کند به طوری که برای نمونه ی نیکل با افزایش ضخامت تا 5 نانومتر امپدانس مغناطیسی افزایش می یابد و برای ضخام تهای بالاتر از 5 نانومتر درصد امپدانس کاهش می یابد. برای نمونه ی با لایه نشانی کبالت افزایش امپدانس مغناطیسی تا ضخامت 10 نانومتر، ادامه پیدا می کند و با افزایش بیش تر ضخامت لایه ی کبالت درصد امپدانس مغناطیسی کاهش می یابد. امپدانس مغناطیسی یک پدیده ی کلاسیکی است و از پذیرفتاری مغناطیسی به طور جدی تاثیر می پذیرد و با افزایش پذیرفتاری مغناطیسی مشاهده می شود که درصد امپدانس مغناطیسی افزایش می یابد.

نویسندگان

مریم مختاری

دانشجوی علوم و فناوری نانو، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

مهرداد مرادی

دانشیار گروه علوم و فناوری نانو، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

محمد مهدی داستانی

دانشجوی علوم و فناوری نانو، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران