اثر فرسایش آبکندی موقت بر کیفیت خاک مزارع کشاورزی زیر حوزه آبخیز شهید مدرس از حوزه آبخیز کارون

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 265

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IREC11_195

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

چکیده مقاله:

هدف از این پزوهش، بررسی اثر فرسایش آبکندری موقت بر کیفیت خاک مزارع کشاورزی زیر حوزه ابخیز شهید مدرس از حوزه آبخیز کارون می باشد بدین منظور با استفاده از روش IQI کیفیت خاک منطقه مورد بررسی قرار گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین پارامترهای موثر بر کیفیت خاک عبارتند از پایداری خاکدانه و فرسایش پذیری خاک می باشد. شاخص های ارزیابی کیفیت خاک نشان داده است که خاک های این منطقه به شدت فرسایش یافته اند ودر درجه 4 قرار گرفته اند که نشان دهنده خاک هایی با محدودیت های زیاد برای رشد گیاهان می باشد.

کلیدواژه ها:

زیر حوزه شهید مدرس ، فرسایش آبکندی موقت ، کیفیت خاک

نویسندگان

هدیه حیدری

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان

بیژن خلیلی مقدم

دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان