زمین گردشگری ناحیه مختاران، جنوب بیرجند، خراسان جنوبی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 637

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LUTDT01_076

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1398

چکیده مقاله:

زمین گردشگری (Geotourism) یک مفهوم جدید وابسته به گردشگری است که به عنوان یک شکل در حال رشد سریع از صنعت گردشگری ظهور کرده است . در این تحقیق پدیده های ژئوتوریسیمی دشت مختاران مورد بررسی قرار گرفته است. دشت مختاران در جنوب شهرستان بیرجند و در حاشیه لوت قرار گرفته است. این دشت دارای تنوع واحدهای سنگ شناسی می باشد. این امر باعث ایجاد پدیده های مناسب جهت زمین گردشگری شده است. این پدیده ها شامل دشت رسی در مرکز دشت، تپه های ماسه ای در جنوب کفه، ساختاری حلقوی آغل گیود شاد در غرب و آغل کوه در جنوب منطقه، سرزمین های بدبوم در شمال شرق و مجموعه افیولیت ملانژ در شمال منطقه مختاران می باشد. دسترسی آسان ونزدیک بودن منطقه به مرکز استان، و نزدیکی این پدیده ها به یکدیگر به طوریکه در یک روز کاری می توان از این پدیده ها بازدید کرد و همچنین امنیت دشت بر پتانسیل ارزش ژئوتوریسم منطقه افزوده است.

نویسندگان

سیدناصر رئیس السادات

گروه پژوهشی علوم زمین، معاونت پژوهشی، دانشگاه بیرجند

مریم معتمدالشریعتی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند