پهنه بندی خطر فرونشست در دشت میناب بر اثر افت سطح آب زیرزمینی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOENV01_062

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1398

چکیده مقاله:

دشت میناب از جمله دشت هایی است که در سال های اخیر در حال فرونشست می باشد. فرونشست در اثر افت سطح آب زیرزمینی مستقیما به جنس لایه های زیرسطحی و افت سطح آب زیرزمینی ارتباط دارد. در این مطالعه با استفاده از سه فاکتور، میزان افت سطح آب زیرزمینی، اطلاعات توصیفی لوگ چاه های مشاهدهای و لوله زایی چاه های مشاهده ای میزان فرونشست نسبی بدست آمده و نقشه پهنه بندی فرونشست در دشت با دقت قابل قبولی ارائه گردیده است. در این راستا در محیط سیستم مختصات جغرافیایی (GIS) برای هر کدام از فاکتورهای تعریف شده لایه ای ساخته شد. با توجه به شدت تاثیر و دقت داده ها به هریک از سه فاکتور، وزنی داده شده است. در پایان با ترکیب کردن لایه ها با هم نقشه پهنه بندی فرونشست در دشت ارائه گردیده است که منطقه به سه بخش با فرونشست های زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی می گردد. که هرکدام به ترتیب با نرخ 5 تا 10 ، 2 تا 5 و کمتر از 2 سانتی متر در سال فرونشست داشته اند. قسمت های غربی و شمالی غربی دشت دارای کمترین مقدار فرونشست با نرخ تقریبی کمتر از 2 سانتیمتر در سال بخش شرقی و مرکز دشت دشت دارای بیشترین مقدار فرونشست با نرخ تقریبی 5 تا 10 سانتی در سال نشست داشته اند. به طور کلی نرخ فرونشست در حدود 1 تا 10 سانتی در سال برآورد شده است.

کلیدواژه ها:

فرونشست ، پهنه بندی ، افت سطح آب زیرزمینی ، دشت میناب

نویسندگان

حمزه ترکمانی تمبکی

کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

جعفر رهنماراد

دکتری زمین شناسی مهندسی، گروه علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

محمد ترکمانی تمبکی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری