بررسی روند رسوب گذاری کانال های دسترسی بندر بوشهر با استفاده از داده ها هیدروگرافی دقیق

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 806

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEGIT02_005

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1398

چکیده مقاله:

عملیات لایروبی حوضچه ها و کانال های دسترسی جهت نگهداری و حفظ عمق ایمن و تامین امنیت ناوبری آن ها از جمله فعالیت های لازم دوران بهره برداری بنادر می باشد که هزینه های عملیاتی گزافی را در پی دارد. نیاز به لایروبی مداوم و پر حجم کانال دسترسی بندر بوشهر نیز یکی از مشکلات عمده این بندر می باشد. در این مقاله به بررسی و مطالعه روند رسوبگذاری و تغییرات عمق در کانال های دسترسی بندر بوشهر پرداخته شده است تا دید دقیق تری نسبت به روند رسوبگذاری کانال بوشهر به عنوان مهم ترین قسمت خلیج فارس بوشهر ارائه شود. به همین منظور از داده های هیدروگرافی دقیق در سنوات مختلف و اطلاعات لایروبی کانال در ادوار گذشته استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار Caris GIS که از نرم افزارهای تخصصی هیدروگرافی به ویژه در تهیه چارت های دریایی می باشد، چارت های اولیه در هر دوره تهیه شده و حجم رسوب و فرسایش در طی سال های 1382 تا 1392 محاسبه شد. برای کنترل محاسبات با نرم افزار Civil 3D با تهیه پروفیل های عرضی و تقسیم بندی کانال در راستای طولی و عرضی، روند رسوب گذاری در هر قسمت به صورت مجزا کنترل و بررسی شد. در نهایت با تحلیل و بررسی آمار لایروبی های موجود و نتایج حاصله، برآوری از نرخ رسوب گذاری و ته نشست سالانه رسوب و نحوه توزیع آن در حوضچه ها و کانال های دسترسی حاصل شد که می توان با کمک آن دستورالعمل انجام عملیات لایروبی کانال های دسترسی بوشهر را در دوره های آتی بهبود بخشید و برای مطالعات مهندسی سواحل در منطقه و ساخت سازهای ساحلی و اثرات آن ها در روند رسوب گذاری بهره برد. همچنین با توجه به اینکه در سال 1387 در کنال های بوشهر لایروبی اساسی صورت گرفته است، تاثیر تعمیق و تعریض کانال های بوشهر بر روند رسوبگذاری بررسی شد.

کلیدواژه ها:

لایروبی ، هیدروگرافی ، عمق یابی ، کانال های دسترسی بندر بوشهر

نویسندگان

آرزو صادقیان

دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)

صادق یاری

استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

مهدی نجفی علمداری

دانشیار، مدیر گروه هیدروگرافی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال)