بررسی سواد سلامت در زنان با تهوع واستفراغ بارداری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 272

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHL-2-2_005

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سواد سلامت عبارت است از میزان ظرفیت فرد برای کسب و تفسیر اطلاعات. تهوع و استفراغ بارداری، شایعترین عارضه پزشکی در سه ماهه اول بارداری، میتواند برای زن باردارو خانواده وی تنش زا باشد. از طرفی نقش مهم سواد سلامت در درک مخاطرات قبل از تولد توسط مادران باردار، این مطالعه با هدف تعیین سواد سلامت در زنان با تهوع واستفراغ بارداری انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه ای مقطعی، برروی 100 نفر از زنان با تهوع و استفراغ بارداری و مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان نیشابور در سال 1395، به شیوه نمونه گیری آسان، انجام شد. ابزار گرده اوری داده ها، نسخه کوتاه پرسشنامه سواد سلامت عملکردی در بزرگسالانSTOFHLA  و پرسشنامه تعدیل شده کمی تهوع و استفراغ بارداری modified-PUQE  بود که بعد از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: طبق یافته های پرسشنامه میانگین سنی شرکت کنندگان 8/25 سال بود. 70/81%  خانه دار، 21/70% زیر دیپلم و47% دارای سطح درآمد متوسط بودند. 45/80% سواد سلامت ناکافی، 35/60% سواد سلامت مرزی و 18/60%سواد سلامت کافی داشتند. براساس آزمون آماری کای دو میان سواد سلامت با سالهای تحصیل افراد و سن ارتباطی معنی دار مشاهده شد(0/05> p). آزمون اماری پیرسون نیز، ارتباط معنی داری را بین سواد سلامت و شدت تهوع و استفراغ نشان داد  (0/001> p). همچنین کارکنان بهداشتی(77/10%)، مهمترین منبع کسب اطلاعات بهداشتی برای پاسخگویان بوده اند. نتیجه گیری: : بیش از نیمی از افراد تحت مطالعه، سوادسلامت ناکافی یا مرزی داشتند. از طرفی ادراک مادران از خطر، ممکن است بر اشتیاق آنها برای پیروی از توصیه های دوران بارداری تاثیر بگذارد. لذا بایستی سواد سلامت را به خصوص در زنان باردار با سطح تحصیلات پایین تر و حالت تهوع شدیدتر مورد توجه قرار داد. نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

نویسندگان

زهرا کمالی

دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

زهرا عابدیان

مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

آلا صابرمحمد

دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد-ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Piwko C, Koren G, Babashov V, Vicente C, Einarson TR. ...
 • Chan OK, Sahota DS, Leung TY, Chan LW, Fung TY, ...
 • Lacasse A, Rey E, Ferreira E, Morin C, Berard A. ...
 • Lacasse A, Bérard A. Validation of the nausea and vomiting ...
 • Joibari L,Sanago A,Chehre gosha M.quality of life for Nausea and ...
 • Peyman N, Ezzati Rastegar K, Tehrani H, Zarei F. Explanation ...
 • Soltani AZ, Kajuri MD, Safavi SH, Hosseini FA. Frequency and ...
 • Raeisi M, Mostafavi F, Hasnzadeh A, Sharifirad GH. Related to ...
 • Tol A, Pourreza A, Tavasoli E, Rahimi Foroshani A. Determination ...
 • Javadzade H, Sharifirad G, Reisi M, Tavassoli E, Rajati F. ...
 • Tavasoli Z, Nava F. The relationship between health literacy and ...
 • Kooshyar H, Shoorvazi M, Dalir Z, Hosseini M. Health literacy ...
 • Williams J. The Skills for Life survey: A national needs ...
 • Sudore RL, Mehta KM, Simonsick EM, Harris TB, Newman AB, ...
 • Nekoei-Moghadam M, Parva S, Amiresmaili M, Baneshi M. Health Literacy ...
 • Tol A, Pourreza A, Rahimi Foroshani A, Tavassoli E. Assessing ...
 • Deuchar N. Nausea and vomiting in pregnancy: a review of ...
 • Munch S,Korst LM, Hernandez GD, Romero R ,and Goodwin TM: ...
 • Shishehgar F, Payman A. Association of vomiting in pregnancy with ...
 • Rasheed P, Al-Sowielem LS. Health education needs for pregnancy: A ...
 • Lacasse A RE, Ferreira E, Morin C, Bérard A. Validity ...
 • Abedian Z, Abbaszadeh N, Latif NR, Shakeri MT. The Effect ...
 • Ozdemir H, Alper Z, Uncu Y, Bilgel N. Health literacy ...
 • McLaughlin RA. Associations among health literacy levels and health outcomes ...
 • Amiresmaili M, Nekoei Moghadam M, Saberi anari SH, Sadeghi A, ...
 • Pati S, Feemster KA, Mohamad Z, Fiks A, Grundmeier R, ...
 • Pati S, Mohamad Z, Cnaan A, Kavanagh J, Shea JA. ...
 • Endres LK, Sharp LK, Haney E, Dooley SL. Health literacy ...
 • Ghanbari S, Majlessi F, Ghaffari M, Mahmoodi Majdabadi M. Evaluation ...
 • Jovic-Vranes A, Bjegovic-Mikanovic V. Which women patients have better health ...
 • Paasche‐Orlow MK, Parker RM, Gazmararian JA, Nielsen‐Bohlman LT, Rudd RR. ...
 • Carthery-Goulart MT, Anghinah R, Areza-Fegyveres R, Bahia VS, Brucki SM, ...
 • Von Wagner C, Knight K, Steptoe A, Wardle J. Functional ...
 • Peerson A, Saunders M. Health literacy revisited: what do we ...
 • Safeer RS, Keenan J. Health literacy: the gap between physicians ...
 • Artinian NT, Lange MP, Templin T, Stallwood LG, Hermann CE. ...
 • Berkman ND, DeWalt DA, Pignone MP, Sheridan SL, Lohr KN, ...
 • Carthery-Goulart MT, Anghinah R, Areza-Fegyveres R, Bahia VS, Brucki SM, ...
 • Jovic-Vranes A, Bjegovic-Mikanovic V, Marinkovic J. Functional health literacy among ...
 • La Vonne AD, Zun LS. Assessing adult health literacy in ...
 • Hironaka LK, Paasche-Orlow MK, Young RL, Bauchner H, Geltman PL. ...
 • Parker RM, Wolf MS, Kirsch I. Preparing for an epidemic ...
 • North Carolina). Research Triangle Institute. Evidence-based Practice Center North Carolina ...
 • Shieh C, Halstead JA. Understanding the impact of health literacy ...
 • Sanders LM, Federico S, Klass P, Abrams MA, Dreyer B. ...
 • Izadirad H, Zareban I. The Relationship between Health Literacy with ...
 • Andrus MR, Roth MT. Health literacy: a review. Pharmacotherapy: The ...
 • Headley AJ, Harrigan J. Using the pregnancy perception of risk ...
 • Group Authors. Country guide of  Providing obstetric services in Children ...
 • نمایش کامل مراجع