بررسی تاثیر ارزش برند بر رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان نسبت به برند شرکت بیمه سرمد استان گیلان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 670

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR04_097

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

وفاداری به برند به عنوان یک عنصر اصلی از تاکتیک های بازاریابی اهمیت مضاعف یافته است، وفاداری به برند مزایایی نظیر ممانعت از ورود رقبا، قابلیت بهتر پاسخگویی به تهدیدات رقابتی، فروش و درآمد بیشتر و حساسیت کمتر مشتری به تلاش های بازاریابی رقبا را ایجاد می کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارزش برند بر رضایتمندی و وفاداری مصرف کنندگان نسبت به برند شرکت بیمه سرمد استان گیلان می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مشتریان شرکت بیمه سرمد استان گیلان میباشد که حجم آن نامحدود می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، تعداد 384 نفر برآورد شد که از روش نمونهگیری تصادفی از بین مشتریان شرکت بیمه سرمد استان گیلان انتخاب گردید. با استفاده از روش تحلیل عاملی در نرم افزار لیزرل، اعتبار مدل مورد تایید قرار گرفته و براساس تحلیل نتایج در spss، مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تایید شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رفتار کارکنان ، رضایت مشتری ، سازگاری داخلی ، هویت برند و قصد خرید بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

لیلا حق شناس قاضی محله

کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت