بررسی تاثیر آمیخته خدمات پس از فروش بر تصویر ذهنی برند مشتریان در پارکهای آبی مشهد

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 404

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO03_150

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1398

چکیده مقاله:

آمیخته های بازاریابی از ابزارهای کلیدی بازاریابی هستند که مسئولان را در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمان ها و رشته های ورزشی یعنی اهداف رشد و بقا کمک میکند. در تدوین استراتژی بازاریابی آمیخته ها نقش مهمی دارند که از بین این آمیخته ها خدمات پس از فروش اهمیت بیشتری داشته و به تصویر سازی برند در نزد مشتریان کمک شایانی می کند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آمیخته خدمات پس از فروش بر تصویر ذهنی برند مشتریان در پارک های آبی مشهد که شامل پارک ساحلی آفتاب، موج های خروشان و سرزمین موج های آبی است میباشد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری این تحقیق مشتریان و استفاده کنندگان از پارک های آبی مشهد بودند. برای این پژوهش از پرسشنامه استاندارد سنجش عناصر آمیخته کیم و هیون (2011) و تصویر ذهنی برند حسینی و همکاران (1389) استفاده شد. از آمار توصیفی و آمار استنباطی (t تک نمونه ای و t دو نمونه ای مستقل) برای بررسی این پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مشتریان عنصر خدمات پس از فروش در پارک های آبی مشهد قابلیت پیش بینی تصویر ذهنی برند مشتریان را دارد. و مدیران پارک های آبی می توانند تا حدودی روی این آمیخته تمرکز کنند و موجبات رشد تصویر ذهنی مشتریان و به دنبال آن بازار کار خود را فراهم آورند، بنابراین تمرکز بیشتر روی این آمیخته مراتب رشد بیشتر را فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

عنصر خدمات پس از فروش ، تصویر ذهنی برند ، پارکهای آبی مشهد.

نویسندگان

المیرا عطایی

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

سیده عذرا میرکاظمی

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

محمد خراشادیزاده

استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه بیرجند، بیرجند، خراسان جنوبی، ایران