مروری بر روش خروجی یک یا چند گامی، روش حرکت آب به سمت بالا و روش تبخیر برای تعیین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 304

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGCONF02_096

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1398

چکیده مقاله:

باتوجه به اینکه اندازه گیری مستقیم هدایت هیدرولیکی غیراشباع (h)K یا (K( بسیار دشوار و وقت گیر است در بسیاری از مدل های کاربردی، اغلب پیش بینی هدایت هیدرولیکی بر اساس اندازه گیری های منحنی مشخصه رطوبتی خاک و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (K) انجام می شود. با وجود این، استفاده از K به عنوان یک مرجع در بسیاری از مدل های تخمینی ممکن است باعث بیش برآورد K() در ناحیه خشکی شود. علاوه برروشهای غیرمستقیم اندازه گیری ویژه گیهای هیدرولیکی خاک ,روشهای مستقیم وآزمایشگاهی نیزبرای تخمین منحنی مشخصه رطوبتی وهدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک وجوددارد.بنابراین در این پژوهش از تعیین هدایت هیدرولیکی به روش های خروجی یک یاچندگامی,حرکت آب به سمت بالا وتبخیرکه ازروش های آزمایشگاهی ومستقیم بشمارمی آیند,استفاده گردیده است. آزمایش های برون ریز به همراه تکنیک های الگوسازی معکوس روشی پربازده از لحاظ زمانی ارائه می سازند تا به طور همزمان توابع هدایت هیدرولیکی غیراشباع و نگهداشت آب درخاک تعیین شوند.

نویسندگان

غلامحسین لکزائیان پور

دانشجوی دکترای آبیاری وزهکشی دانشگاه زابل.معاون تامین آب وآبرسانی شرکت آب وفاضلاب روستایی سیستان وبلوچستان

فریبرز عباسی

استادپژوهش موسسهء تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی