بررسی رابطه رشد اقتصادی با توزیع درآمد در ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 262

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF01_047

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی چگونگی رابطه بین دو شاخص مهم اقتصادی توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ابعاد مختلف نظری و تجربی پرداخته خواهد شد. از الگوی فرضیه کوزنتس جهت تاثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مطرح میشود با توجه به بررسی نحوه تعامل بین این متغیر نشان میدهد که فرضیه کوزننتس در ایران صادق نیست.همچنین بررسی رابطه بین متغیرهای نا برابری ورشد اقتصادی بر اساس آزمون گرنجری پرداخته که نتیجه آزمون علیت گرنجری بین دو متغیر نشان دهنده وجود تاثیر متقابل و دو طرفه بین آنها است.بنابراین برای دستیابی همزمان به هر دو طرف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد باید سیاستهای رشد همراه با توزیع مجدد درآمد در کشور استفاده شود.

کلیدواژه ها:

فرضیه کوزنتس-رشد اقتصادی-توزیع درآمد –علیت گرنجری-آزمون پایایی

نویسندگان

بهرام افتخار

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی- دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر

ابوالقاسم اثنی عشری امیری

دانشیار دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر