نقش و مسئولیت های مهندس مشاور در مدیریت زمان و هزینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پل های درون شهری استان مازندران)

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

526

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCIVIL03_333

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش و مسئولیت های مهندس مشاور در مدیریت زمان و هزینه پروژه های عمرانی در پل های درون شهری استان مازندران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق،توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ شامل . 1 شرکت های پیمانکاری بنام و مطرح پروژه های درون شهری، .2 شرکت های مهندسی مشاور فعال در مرکز استان مازندران و .3 کارفرمایان دولتی(شرکت برق منطقه ای ساری، آب منطقه ای، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت گاز منطق ای و ...) در پاییز سال 1396، بوده و پژوهش براساس داده های جمع آوری شده از آنها، با روش نمونه گیری در دسترس و به تعداد 15 نفر در هر یک از گروه ها انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه منطبق بر ساختار پژوهش، جمع آوری و از طریق نرم افزارDEMATEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پایان با توجه به نتایج حاصل، به منظور بهبود مسئولیت هایمهندس مشاور در مدیریت زمان و هزینه پروژه های عمرانی، راهکارهایی کاربردی و قابل اجرا ارائه شده است.

نویسندگان

سجاداصغری
سجاد اصغری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان امیرکلا

مرتضیحسینعلی بیگی
مرتضی حسینعلی بیگی

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سیدحسنحسینی مقدم
سیدحسن حسینی مقدم

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر