بررسی مقایسه ای توتال کانت شیر خام با دو روش فلو سایتومتری و روش کشت آمیخته پلیت کانت آگار

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 848

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IFSTA01_113

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1398

چکیده مقاله:

توتال کانت شیرخام نشان دهنده وضعیت بهداشتی شیر از زمان دوشش تا زمان رسیدن به کارخانجات فراوری لبنی بوده و ملاک مهمی جهت درجه بندی شیر خام می باشد . با توجه به اینکه شمارش کلی باکتریایی به روش کشت آمیخته پلیت کانت آگاربه 72 ساعت زمان جهت گرمخانه گذاری نیاز دارد رویکرد استفاده از روش های سریع دستگاهی در حال گسترش می باشد در این تحقیق دو روش فلو سایتومتری و پلیت کانت آگار با یکدیگر مقایسه شده اند نتایج بیانگر انطباق 1:1 و 100% دو روش می باشد.

نویسندگان

علی رضا شاطری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری تولید فراوردهای نوین لبنی ومدیریت کیفیت شرکت پگاه خراسان

شهریار دبیریان

دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی ومدیریت تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران پگاه