نقش مراکز فرهنگی در ارتقای هویت فرهنگی جامعه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 940

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCEAE01_004

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

از دست رفتن هویت شهری یکی از دغدغه های مهم انسان ها در دوره جدید است که طراحان سعی در هویت بخشی به فضا از طریق طراحی معمارانه دارند. هویت انسانی همواره متاثر از فرهنگ بوده که می توان براساس عناصر هویت بخشی هر فرهنگ از بحران هویت جلوگیری کرد. مجموعه های فرهنگی علاوه بر آموزش و اشنایی عموم با هنر و فرهنگ می تواند در شکل گیری هویت فرهنگی و ارتقا تعاملات و آگاهی بخشی به مردم د ر زمینه رشد ارزش های اجتماعی تاثیر بسزایی داشته باشد. در واقع با اهمیت دادن به طراحی و ساخت مجموعه های فرهنگی در جامعه می توان ایده ها، افکار و آداب و رسوم ملی - بومی جامعه را در قالب ارتباطات نمادی و نمادهای ملی - بومی گسترش داد. با توجه به نقش ارزش های مشترک فرهنگی در اتحاد ملی ا یرانیان از گذشته تاکنون نقش مجتمع های فرهنگی گوناگون که در اقصا نقاط کشور طراحی و اجرا شده اند در زمینه تحکیم اتحاد ملی مردم بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. در این حقیق از روش توصیفی استفاده شده است.

نویسندگان

احمد ترکمان

دکتری معماری، عضو هیات علمی، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

شیما حبیبی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر ایران