ساختار سازمانی شهرداری ها و لزوم بررسی سیستم حسابداری در نظام مالی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 526

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAES01_028

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

طراحی ساختارسازمانی متناسب موجب اثربخشی فعالیت های سازمانی و در نتیجه، عرضه خدمات مطلوب و تامین منافع و حقوق شهروندی است. در ساختار پیشنهادی رابطه منطقی میان ساختار سازمانی شهرداری با اهداف، راهبردها، ماموریت و چشم انداز شهر و شهرداری برقرار است. سیستم حسابداری به دنبال شناسایی و ثبت کلیه هزینه ها و درآمدها بر اساس تحقق و تحمل آنها می باشد تا از طریق آن بتوان به شکل هدفمند به محاسبه بهای تمام شده خدمات در شهرداری پرداخت یکی از بزرگ ترین مشکلات پیش روی شهرداری ها، بخصوص شهرداری خوی مشخص نبودن پست های سازمانی، وظایف و کارکرد آنها برای خود و شهروندان است. این اهداف برگرفته ازچشم انداز، ماموریت و راهبردهای سازمان است. بنابراین باید رابطه ای منطقی بین ساختار سازمانی و ویژگی های راهبردی سازمان برقرار باشد . شهرداری نهادی عمومی غیر دولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به حکم قانون مامور به انجام خدمات عمومی شده است . تنوع، تکثر و کیفیت فعالیت ها و وظایف نهاد شهرداری به گونه ای است که وصف عمومی بودن بر ویژگی غیر دولتی بودن این موسسه تفوق پیدا نموده و منجر به این شده که شهرداری در قلمرو نهادهایی قرار گیرد که وسواس و توجه حاکمیت نسبت به انجام وظایف آن همسان با نهادهای عمومی و دولتی باشد.

نویسندگان

اسفندیار رجایی

کارشناس اقتصاد و بازرگانی، رییس درآمدهای عمومی، شهرداری خوی، ایران