استفاده از نانوسیال ها در مبدل های حرارتی: مروری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEAC05_162

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده تا به بررسی دقیق و شرح کامل پژوهش های انجام گرفته توسط محققان، در زمینه ی استفاده از نانوسیال ها در سه نوع مبدل حرارتی صفحه ای، پوسته و لوله و چند کاناله و در پی آن، بررسی و مطالعه ی تغییرات متغیرها و خواص مرتبط با انتقال حرارت مانند افت فشار، عدد رینولدز و عدد ناسلت پرداخته شود و نتایج تحقیقات و آزمایش های آنها مورد مطالعه ی جامع قرار گیرد. پر واضح است که مقصود نهایی پژوهش ها و آزمایش ها، بهبود و بهینه سازی افزایش ضریب کلی انتقال حرارت، افزایش بازدهی مبدل های حرارتی و بهینه سازی آنها می باشد. محققین تاثیر غلظت نانوذرات و افت فشار در عدد رینولدز و کارایی مبدل حرارتی پوسته و لوله را مورد مطالعه قرار دارند و سپس با تغییر نوع نانوذرات، به آزمایش تاثیر زوایای مختلف بافل های مارپیچی موجود در مبدل های حرارتی پوسته و لوله و اندازه گیری پارامترهایی مانند افت فشار و تولید آنتروپی در زوایای مختلف بافل ها پرداختند. همچنین در ادامه، تاثیر غلظت های مختلف نانوذرات در ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت از موارد دیگر مورد مطالعه در این پژوهش ها می باشد. متغیرهای ضریب اصطکاک و ضریب عملکرد حرارتی نیز در قسمت های بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسندگان

مالک امینی ریوف

دانشجوی کارشناسی مهندسی انرژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

محمدصادق مهرعلی زاده

دانشجوی کارشناسی مهندسی انرژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

مجید محمدی

استادیار گروه مهندسی انرژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

مهدی صدیقی

استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران