نقش عناصر بصرى برلوگوموشن هاى تجارى وتبلیغات رسانه اى در ایران سالهاى90-97

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 493

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TBVISUAL05_002

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

طراحى لوگو به عنوان یکى از جنبه هاى گرافیک، سه بعد تجارى، فرهنگى و هنرى مى باشد وهویت یک سازمان و کسب و کار را از طریق علامت با کمترین عناصردیدارى مفهومى را القا مى کند و ترکیب آن با موشن گرافیک که جان بخشى به طراحى گرافیک ساکن مى باشد. یکى از کاربرد هاى آن لوگو موشن است. نیاز است طراحى لوگو در تبلیغات رسانه اى براى جذب بیشتر مخاطب از لوگوموشن، به بهترین شکل و با رعایت همه اصول ساختارى آفرینش هنرى صورت گیرد. هدف از انجام این پژوهش؛ بررسى هویت بصرى با رویکرد زیباشناسى و ساختارگرایى طرح در لوگوهایى است که به روش اجرایى موشن از لحاظ نوع ترکیب، فرم و حرکت جهت تبلیغ و اطلاع رسانى مى باشندو مهمترین پژوهش این تحقیق این است که مولفه هاى ساختارى لوگوموشن در این نوع تبلیغات کدامند این پژوهش از شیوه ى کتابخانه اى و تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفى-تحلیلى مى باشد و بررسى کمى 30 نمونه مطالعاتى آن به روش تحلیل ساختارى استفاده شده است. نتایج کلی نشان مى دهد براى معرفى محصول در تبلیغات رسانه ای، بیشتر از لوگوموشن استفاده شده است و تکنیک فیلمبردارى و نقش بازیگران نسبت به لوگوموشن جایگاه برترى داشته باشد، در طراحى بیشتر نمونه ها فرم ظاهرى و پیام بصرى اغلب آن ها به شیوه نماد در رنگ و فرم طراحى شده است و در موارد اندک از معناى رفتار در کلمات و موسیقى استفاده شده که سعى درانتقال سریع پیام و موضوع است.

نویسندگان

زهرا حسین نژاد

دکتری پژوهش هنر، استادیار و عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ.

نازنین رحمانی

فارغ الحصیل کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.