بررسی مشوق ها تاثیرات آن بر توسعه ساختمان سبز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 514

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICBI01_075

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

دغدغه های پیرامون حفاظت از انرژی، گرمای جهانی تقلیل منابع تجدید ناپذیر کره زمین، موجب توجه روز افزون ساختمان های سبز گشته است. مشوق های ساختمان سبز برای ارتقاء توسعه ساختمان سبز مهم است. هدف این مقاله بررسی مفاهیم مشترک در مطالعات برنامه های اجرایی مشوق های ساختمان سبز است .یافته های این پژوهش نشان می دهد که زمینه های تحقیقاتی مشترک در مشوق های ساختمان سبز؛ طبقه بندی مشوق ها، اثربخشی آن در ارتقاء توسعه ساختمان سبز راهبردهای بهبود مشوق های ساختمان سبز است .مشوق های ساختمان سبز به مشوق های خارجی داخلی طبقه بندی می شوند. مشوق خارجی یک انتخاب اجباری است، بدین معنی است که افراد ذینفع باید قبل از بهره برداری از شرایط یا الزامات مشخص، شرایط خاصی را برآورده کنند، درحالی که مشوق داخلی اجازه می دهد که استفاده ذینفعان از مزایا اتخاذ ایجاد ساختمان سبز به دلیل علاقه مند شدن به مشوق های آن باشد. مشوق های خارجی که عمدتا توسط دولت ارایه می شود، به مشوق های مالی غیرمالی تقسیم می شوند. بر خلاف بعضی تصورات مشخص شده است که مالکان با مشوق های غیرمالی بیشتر تشویق می شوند. از لحاظ اثربخشی، مشوق های خارجی داخلی ابزارهای مهمی برای ارتقاء توسعه ساختمان سبز است، اگر چه به طور واضح مشخص نیست که کدام موثرتر است. علاوه بر این، در این بررسی استراتژی هایی برای بهبود مشوق های ساختمان سبز نیز یافت شد، مهمترین آن ها این است که دولت برای هدایت رویکرد خود به ارایه مشوق ها، مالکین را به سوی داشتن ساختمان سبز تشویق کند. همچنین در این راستا بخش خصوصی نقش به سزایی را بازی می کند. یافته های این بررسی اهمیت دولت را در رابطه با مشوق های ساختمان نشان می دهد.

نویسندگان

رامین انصاری

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

مرتضی بانکیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران