ارزیابی ریزساختار خواص مکانیکی جوش های مقاومتی نقطه ای فولاد دو فازی DP590

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 531

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI19_136

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی تحولات ریز ساختاری خواص مکانیکی فولاد پیشرفته استحکام بالا DP590 در اتصالات مشابه حین جوشکاری مقاومتی نقطه ای پرداخته شده است. بدین منظور ورقی از فولاد پیشرفته استحکام بالا DP590 با ضخامت میلی متر توسط فرایند جوشکاری مقاومتی نقطه ای با پارامتر های مختلف جوشکاری از جمله فشار شدت جریان جریان پالسی در حالت اتصال مشابه جوشکاری انجام گرفته شد. بررسی های ریز ساختاری توسط میکروسکوپ نوری میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف سنج تفکیک انرژی بر روی نمونه های جوشکاری شده انجام گرفت همچنین نمودار سختی مقاطع جوش توسط ریز سختی سنجی تهیه شد. رفتار کششی برشی نمونه های جوشکاری شده در پارامتر های مختلف مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده مقایسه شدند. تصویر میکروسکوپ نوری میکروسکوپ الکترونی روبشی از فولاد پیشرفته استحکام بالا DP590 حضور جزایر مارتنزیت تمپر شده در حدود 44 درصد در زمینه فریت را نشان داد. در بررسی ریزساختار فلز جوش در جوش های مختلف نشان داد که ساختار عمدتا مارتنزیتی در آن مشاهده می شود. در منطقه تحت تاثیر حرارت ساختار عمدتا مارتنزیت ریز به همراه نواحی پراکنده ای از فریت می باشد. در بررسی ریز سختی سنجی که منجر به نمودار سختی در نمونه های مختلف گردید نشان دهنده افزایش سختی در منطقه تحت تاثیر حرارت فلز جوش می باشد. سختی مشاهده شده در منطقه دکمه جوش در حدود 400 ویکرز در فلز پایه در حدود 200 ویکرز در منطقه تحت تاثیر حرارت در حدود 450 ویکرز در جوشکاری مشابه فولاد DP590 بدست آمد که با ساختارهای مشاهده شده مطابقت دارد. بررسی نتایج کشش برش افزایش استحکام کاهش انعطاف پذیری با افزایش جریان ورودی افزایش قطر اثر با افزایش فشار مشهود می باشد که حالت بهینه جریان 10 کیلو آمپر فشار کیلونیوتن مشاهده که در این حالت حداکثر نیرو 22000 نیوتن حداکثر جابجایی 10 میلی متر می باشد. در مورد شکست در نمونه های انتخابی شکست از نوع شکست متقارن جوش می باشد که این حالت شکست بهترین نوع شکست در این فرایند جوشکاری شده می باشد.

کلیدواژه ها:

فولادهای پیشرفته استحکام بالا ، فولاد DP590 ، جوشکاری مقاومتی نقطه ای ، ریزساختار ، خواص مکانیکی

نویسندگان

آرین قندی

دانشجوی مقطع دکترا بخش مهندسی مواد پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان

مرتضی شمعانیان

استاددانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا سلمانی

دکترا بخش مهندسی وکیفیت فولاد خودریی سایپا

حسین پوری رحیم

سازمان ملی استاندارد ایران