ریزساختار خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 به 316 ایجاد شده به روش اصطکاکی دورانی بررسی پارامترهای فشار سرعت دوران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INCWI19_053

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی دورانی بر ریزساختار خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 به 316 بررسی شد. سرعتهای دوران 1000، 1500، 2000 2500 دور بر دقیقه، فشار اصطکاک 10 30 مگاپاسکال، فشار فورج 12 42 مگاپاسکال در نظر گرفته شد. بررسیهای ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری بررسی خواص مکانیکی توسط آزمونهای کشش میکروسختی سنجی ویکرز انجام شد. نتایج نشاندهنده اثرات بیشتر تغییرات سرعت دوران نسبت به فشار اصطکاک فورج بر روی خواص مکانیکی اتصال بود. بیشترین استحکام کششی در سرعت دوران 2500 دور بر دقیقه، فشار اصطکاک 30 مگاپاسکال فشار فورج 42 مگاپاسکال برابر با 725 مگاپاسکال گزارش شد که از استحکام کششی فلزات پایه بیشتر بود. همچنین بررسی پروفیل سختی نشان داد که سختی در منطقه جوش کاهش قابل توجهی نسبت به فلزات پایه نداشته است. بررسی ریزساختاری نیز سه منطقه متفاوت متالورژیکی شامل مناطق کاملا تغییر فرم پلاستیکی یافته (FDZ)، منطقه تغییر فرم یافته (DZ) منطقه تغییر فرم یافته جزیی (PDZ) را در ناحیه اتصال مشخص کرد. هر سه منطقه ریزساختار شامل آستنیت به همراه فریت دلتا بود. تفاوت ریزساختار این مناطق در اندازه دانههای آستنیت، میزان اندازه فریت دلتا مشاهده شد. بیشترین حجم فریت دلتا در منطقه DZ ایجاد کمترین حجم فریت دلتا در منطقه PDZ مشاهده شد.

کلیدواژه ها:

جوشکاری اصطکاکی دورانی اتصال غیرهمجنس ، فولاد زنگ نزن 304 فولاد زنگ نزن 316

نویسندگان

امید اشکانی

دانشجوی دکتری مهندسی مواد مواد پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

علیرضا عباسی

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

حمیدرضا نجفی دژده منفرد

استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران