خواص مکانیکی و ریزساختار اتصال غیرهمجنس فولاد Ck22 به Ck35 ایجاد شده به روش جوشکاری اصطکاکی دورانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,526

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES13_002

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1398

چکیده مقاله:

جوشکاری اصطکاکی دورانی، یکی از روشهای مدرن جوشکاری است که بازدهی انرژی بالا و سازگاری خوبی با محیط زیست دارد. فولادهای CK22 و CK35 نیز در برخی قطعات از جمله قطعات خودرویی و سایر صنایع وابسته کاربرد دارند که یکی از روشهای مناسب اتصال، روش اصطکاکی دورانی میباشد. در پژوهش حاضر خواص مکانیکی و ریزساختار حاصل از اتصال غیر همجنس این دو فولاد با روش مذکور بررسی شده است. سختی فولاد CK22 و CK35 به ترتیب برابر با 165 و با 175 ویکرز و همچنین استحکام کششی فولاد CK22 و CK35 به ترتیب برابر با 570 و 610 مگاپاسکال گزارش شد. پارامترها شامل سه سرعت دوران مختلف 2000 - 1600 و 2400 دور بر دقیقه و فشار فورج 10 و 40 مگاپاسکال در نظر گرفته شدند. بیشترین استحکام کششی در سرعت دوران 2000 دور بر دقیقه و فشار 40 مگاپاسکال برابر با 618 مگاپاسکال گزارش شد که در سطح استحکام کششی فلزات پایه بود. همچنین با کاهش سرعت دوران و فشار فورج، استحکام کششی تا 540 مگاپاسکال در سرعت دوران 1600 دور بر دقیقه و فشار فورج 10 مگاپاسکال کاهش یافت. بررسی ریزساختاری حاکی از تشکیل سه منطقه مختلف شامل منطقه جوش (WZ)، منطقه متاثر از حرارت (HAZ) و منطقه فلز پایه (BS) بود. ریزساختار در منطقه جوش (WZ) مارتنزیت و در منطقه متاثر از حرارت (HAZ) مارتنزیت با تیغه های ظریف تر نسبت به منطقه جوش (WZ) ثبت شد. بررسی پروفیل سختی نیز نشان داد سختی در منطقه جوش و منطقه متاثر از حرارت نسبت به فلز پایه افزایش یافته است که با توجه به تشکیل مارتنزیت در مرکز جوش، بیشترین سختی مربوط به همین منطقه و با مقدار 508 ویکرز گزارش شد.

نویسندگان

امید اشکانی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد گرایش مواد پیشرفته، دانشگاه علوم و تحقیقات، ایران، تهران.

علیرضا عباسی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم و تحقیقات، ایران، تهران.