تعیین استراتژی مدیریت سازمان با استفاده از ارزیابی عوامل داخلی خارجی IEM

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 458

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

APMEA01_099

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

تعیین استراتژی های سازمان، یکی از امور بسیار مهم در مدیریت سازمان است که برای مدیریت ارشد سازمان مشخص می کند که سازمان در چه موقعیتی قرار گرفته متناسب با آن چه استراتژی برای سازمان باید تعریف گردد. به طور کلی استراتژی قواعدی است که باعث جهت گیری رفتار سازمانی می شود. به منظور تعیین استراتژی یک سازمان روشهای مختلفی مطرح است که یکی از این روش ها تشکیل ماتریس عوامل داخلی خارجی در نهایت تشکیل ماتریس IEM می باشد. در پژوهش حاضر در یک سازمان مورد بررسی، ابتدا با استفاده از ابزار مصاحبه پرسشنامه، مشخصات کلیدی توسط مدیران ارشد سازمان تعیین به هر کدام از این موارد در قالب مشخص امتیازدهی شد. در نهایت با جمع بندی محاسبات لازم، امتیاز وزن دار ماتریس عوامل داخلی 2/35 امتیاز وزن دار ماتریس عوامل خارجی 2/8 به دست آمد. نتایج نشان داد که در ماتریس IEM سازمان در ناحیه در موقعیت حفظ نگهداری قرار گرفته است نیاز است استراتژی سازمان طوری تعیین شود که علاوه بر حفظ موقعیت خود، اقدام به بهبود در وضعیت خود را جزء دستور کار قرار دهد.

کلیدواژه ها:

ماتریس عوامل داخلی IFE ، ماتریس عوامل خارجی EFE ، استراتژی سازمان ، ماتریس IEM

نویسندگان

امید اشکانی

سرپرست ریاست طراحی آنالیز دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد گرایش مواد پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران