بررسی فرایند ریخته گری غلتک های پشتیبان مورد استفاده در خط نورد گرم ورق

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,401

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES12_311

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

یکی از متداولترین روش های تولید غلتک های مورد استفاده در خطوط نورد، روش ریخته گری می باشد که بستهبه شرایط کارکرد تناژ غلتک به روش های ثقلی، گریز از مرکز افقی عمودی گریز از مرکز عمودی محض انجاممی شود. آنالیز بکار رفته در تولید این غلتک ها محدوده وسیعی از چدن ها فولادهای آلیاژی را در برمی گیرد.در پژوهش حاضر ریخته گری غلتک پشتیبان نورد گرم ورق به روش ثقلی با تغییر طیف آنالیز بکار رفته موردبررسی قرار گرفته است. نمونه ها در مقیاس صنعتی در قالب ثابت فلزی ریخته گری شدند سپس نمونه هایمربوط به هر گروه تحت سیکل عملیات حرارتی قرار گرفتند. آزمون سختی سنجی قبل بعد از کارکرد در خطوطنورد همچنین بررسی ریز ساختار برای مقایسه نمونه های مربوط به گروه های آنالیزی متفاوت صورت گرفت.نتایج حاکی از آن است که با کاهش مقدار عناصر پایدارکننده آستنیت در آنالیز غلتک های پشتیبان بجهت کاهشمقدار آستنیت باقی مانده شاهد بهبود کارکرد غلتک در خط نورد می باشیم بطوریکه طی گزارشات بدست آمده ازمحل مصرف این غلتک ها، کارکرد این غلتک ها به میزان 100 متوسط کارکرد پیشین افزایش یافته است.

نویسندگان

فرهاد منفرد

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان، معاونت بهره برداری شرکت ایران غلتک

محمدرضا شریفیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه قم، مدیر تحقیق توسعه شرکت ایران غلتک

حسن بدیعی

کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیر بهره برداری شرکت ایران غلتک

مریم کمایی

کارشناسی مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناس واحد تحقیق توسعه شرکت ایران