بررسی تاثیر نانوسیلیس بر مقاومت خاک های رسی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 648

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DNKV-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

تثبیت خاک با استفاده از مواد افزودنی مانند سیمان، آهک و خاکستربادی از دیرباز به منظور بهسازی و بهبودمشخصات فنی خاک مورد توجه قرار گرفته است. امروزه استفاده از مواد شیمیایی مانند سیمان و آهک با وجودتاثیر قابل قبول، به دلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از فرانید تولیدشان و همچنین آلودگی ناشی ازوجود این مصالح در خاک مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته اند. یکی از روش هایی که در سال های اخیر بهمنظور کاهش استفاده از مصالحی مانند سیمان و آهک در تثبیت خاک به کار رفته است ترکیب یا جایگزینیاین مواد با نانوذرات است. در این پژوهش اثر نانوذرات سیلیس بر خواص مهندسی خاک رس کایولینیت موردمطالعه قرار گرفته است. درصدهای مختلفی از نانوذرات شامل 1 ، 2 و 3 درصد وزن خشک خاک به نمونه هاافزوده و آزمایش مقاومت تک محوری انجام شد. نانوسیلیس موجب افزایش مقاومت فشاری محصورنشده خاکرس کایولینیت می شود و نتایج نشان می دهد که عمل آوری نمونه ها تاثیر مثبت بر مقاومت نمونه ها دارد.

نویسندگان

صادق قوامی جمال

دانشگاه علم و صنعت ایران

میثم محمدی

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی