واکاوی تاثیر اراده الهی در تلاش های جمعی و مفهوم شناسی برکت در سازمان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 319

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMT-9-2_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

کسب منافع حداکثری از منابع حداقلی اعم از فیزیکی، مالی و فکری یکی از مهمترین اهداف پژوهشی و اجرایی مدیریت بوده و هست. اکثر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه با اجتناب از متافیزیک مسایل مدیریت را صرفا از منظر عوامل مادی مورد بررسی قرار داده اند. این در حالی است که آموزه های دینی و شواهد عملی نشان می دهد که این تنها اراده انسان نیست که بر تلاش هایش اثر می گذارد؛ بلکه عوامل غیر مادی دیگر و در صدر آنها اراده الهی که محیط بر همه اراده هاست نیز در جمیع امور جریان و تاثیر دارد. این پژوهش بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل توصیفی استنباطی علاوه بر ارایه شواهد این مدعا به دنبال تبیین تاثیر اراده الهی در سازمان است. برای این منظور میزان و نوع اراده الهی تحت تاثیر دو عامل خداخواهی انسان و مشیت الهی در قالب یک الگوی مفهومی تبیین شده و سایر عوامل محیطی و خارج از اراده انسان به عنوان واسطه های اجرای اراده الهی در نظر گرفته می شود. بنابر این ادعا می شود به هر میزان که اهداف سازمان و مدیریت در راستای بندگی خدا باشد خداوند تبارک و تعالی بیشتر سررشته امور سازمان را بر عهده گرفته و بر اساس مشیتش در امور دخالت می فرمایند که از آن به برکت در عرصه سازمان تعبیر شده است. در نهایت بر اساس قرآن و روایات زمینه هایی که موجب نزول برکت در فعالیت های سازمانی می شود، ارایه می گردد

نویسندگان

محمدرضا فریدونی

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه بوعلی سینا

حامد اجاقی

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی پردیس فارابی دانشگاه تهران