تحلیل باورهای عامیانه در تاریخ الوزراء ابوالرجاء قمی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 385

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNRPL09_142

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

کتاب تاریخ الوزراء ابوالرجاء قمی مهمترین اثر تاریخی دوره سلجوقی است که شرح حال هفده تن از وزرای دولت سلجوقی میباشد. این کتاب علاوه بر ارزش تاریخی، از نظر ادبی و مطالعات فرهنگی دوره سلجوقی نیز اهمیت ویژهای دارد، چنان که نویسنده به اقتضای سخن، اشاراتی به باورهای عامیانه عصر خود نیز داشتهاست که سندی ارزشمند در مردم شناسی و شناخت فرهنگ و باورهای دوره سلجوقی است. چون باورهای عامیانه بیانگر افکار و عقاید و فرهنگ و چگونگی زندگی مردم در هر دوره ای است، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و شناخت آنها یک ضرورت است. این پژوهش با هدف تبیین موضوعی باورهای عامیانه و پشتوانه فکری و فرهنگی آن ها در تاریخالوزراء و نیز انگیزه و هدف مولف در پرداختن به آنها با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شدهاست که نتایج تحقیق نشان می دهد، تنوع موضوعی باورهای عامیانه با پشتوانه فکری- فرهنگی گوناگون مانند آبشخورهای دینی (چشم زخم، رجم شیاطین و تقدس درخت) و اسطورهای و ملی (خروس بی محل و بانگ بی هنگام او، همای سعادت، نعل در آتش، صدف و مروارید و قطره باران، سهیل و ادیم، ماه و کتان، غراب البین و سعد ونحس ستارگان) انگیزه و هدف اصلی نویسنده برای تبیین و تثبیت اندیشه ها، افکار و مقصودش بوده است

نویسندگان

خلیل بیگ زاده

دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

پریوش رضایی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

پریوش زنگنه

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه