آسیب شناسی بازار اوراق بدهی دولتی و ارایه راه کارهای تعمیق آن در ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 691

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACMFEP26_016

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

بازار اوراق بدهی دولتی منطبق با شریعت و دارای نقدشوندگی و عمق کافی علاوه بر باز کردن قفل نقدینگی پیمانکاران و شبکه بانکی که از طریق بدهی های دولت ایجاد شده است پیامدهای جانبی و مطلوب دیگری نیز دارد توانایی دو لت برای انتشار اوراق بدهی موجب می شود هنگام مواجه شدن با کسری بودجه جهت تامین مالی مخارج خود از منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی استفاده نکنند. این موجب می شو د که استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و اجرای سیاست پولی افزایش یابد و همچنین شبکه بانکی به جای تامین مالی بخشی از کسری بودجه ولت بتواند منابع خود را در اختیار فعالیت های تولیدی بخش خصوصی قرار دهد. علاوه بر آن بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه به عملیات بازار باز جهت مدیریت نقدینگی بپردازد. مقاله حاضر ابتدا وضعیت کنونی بدهی های دولت به شبکه بانکی پیمانکاران و بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می دهد. سپس به معرفی روش های عمق بخشی به بازار اوراق بدهی دولتی می پردازد. در ادامه، ابزارهای تامین مالی و بازپرداخت بدهی دولت که می توانند بازار اوراق بدهی دولتی را سامان دهند معرفی می گردند. سپس تحلیل آماری و اسیب شناسی اسناد خزانه اسلامی، به عنوان یکی از ابزارهای بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که از مهر 1394 توسط دولت به کار گرفته شده است، ارایه می گردد. در نهایت راه کارهای شرعی برای بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی مورد بررسی قرار می گیرد.

نویسندگان

سعید بیات

پژوهشگر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی

حسین میثمی

عضو هییت علمی پژوهشکرده پولی و بانکی

هومن کرمی

محقق بانک مرکزی ایران