رد تانسور انرژی- تکانه و پس زنی گرانشی اسکالرهای شوینگر در فضازمان دوسیته سه بعدی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 335

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-18-1_012

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله، یک میدان اسکالر جرمدار و باردار جفتشده به یک میدان الکتریکی یکنواخت زمینه در فضازمان دوسیته1 سه بعدی را در نظرمی گیریم. ما مقدار ثابت جفت شدگی بی بعد میدان اسکالر به خمش اسکالر فضازمان دوسیته سه بعدی را برابر با 81 در نظر میگیریم. چشمداشتی رد تانسور انرژی- تکانه را در حالت خلاء ورودی حساب میکنیم و نشان میدهیم که با استفاده از روش بهسازی2 کم کردن بیدررو3 واگرایی فرابنفش خطی حذف میشود و عبارتی متناهی به دست می آید. رفتار رد بهسازی شده را در قلمروهای حدی گوناگون جرم میدان اسکالر و میدان الکتریکی مطالعه میکنیم. نشان میدهیم که رد به عنوان تابعی از میدان الکتریکی دارای یک ناپیوستگی است که در آن تغییر علامت میدهد. برای مورد جفت شدگی همدیس4 میدان اسکالر به فضازمان دوسیته، نشان میدهیم که رد صفر میشود و ناهنجاری5 رد وجود ندارد. درباره اثر پسزنی گرانشی زوجهای شوینگر6 خلق شده بحث میکنیم.

کلیدواژه ها:

فضازمان دوسیته ، میدان اسکالر ، اثر شوینگر ، رد تانسور انرژی- تکانه ، بهسازی کم کردن بیدررو

نویسندگان

احسان باورساد

دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

محجوبه مرتضی زاده

دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان