دز سنجی نوترونهای سریع در دستگاه فعال سازی بدن موجود زنده به کمک نوترون

سال انتشار: 1378
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 397

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-2-2_004

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

بیش از 4 ده ه است که در کشورهای مختلف جهان از روش فعال سازی با نوترون برای اندازه گیری ازت و سایر ترکیبات عمده بدن موجودات زنده، استفاده می شود. در اینجا 6 کیلوگرم ران گوسفند تازه ذبح شده و فانتوم آن را تحت تابش یک چشمه 4 / 2 کوری Am - Be قرار داده ایم. میزان ازت نمونه از طیف گاماهای آنی با استفاده از یک آشکارساز سوسوزن (NE213) تعیین شده است. پس از بازیابی طیف نوترونهای سریع در محل فانتوم، در آنها برآورد شده است. سهم دز نوترونهای با انرژیهای کمتر از 1MeV، سهم نوترونهای با انرژیهای بیش از 1MeV در نظر گرفته شده است، که با طیف چشمه Am - Be سازگار است. .

نویسندگان

علی اصغر مولوی

گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

محمدهادی هادیزاده یزدی

گروه فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد