تلفیق RS و GIS برای شبیه سازی هیدرودینامیکی و پهنه بندی سیلاب رودخانه جاجرود

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 535

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IFMC06_048

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

یکی از روش های مدیریتی مواجهه با سیل، پهنه بندی سیل می باشد، نقشهه ای پهنه بندی سیل، اطلاعات ارزشمندی را در مورد طبیعت سیلاب ها، اثرات آن بر اراضی دشت سیلاب ها و تعیین حریم رودخانه ارایه میدهد، در نتیجه امکان ارسال هشدارهای مناسب در مواقع خطر سیل و تسهیل عملیات امداد و نجات فراهم می شود، در این مقاله با استفاده از تصاویر ماهواره ای متوسط بارش محتمل حوضه رودک محاسبه گردیده و مقایسه ای نیز بین متوسط بارش اندازه گیری شده از ایستگاه های باران سنجی حوضه رودک و مقدار متوسط بارش محاسبه شده از طریق سنجش از راه دور و با استفاده از GIS انجام شده است. سپس با استفاده از نرم افزار HEC-HMSاز بارش یک بازه زمانی ، رواناب را استخراج و ضرایب مدل بارش رواناب در نرم افزار HEC-HMS کالیبره گردید. بنحویکه هیدروگراف محاسباتی با هیدروگراف مشاهداتی منطبق شد. سپس بوسیله نرم افزار HEC-RAS نسیت به مدلسازی هیدرودینامیکی رواناب حاص از بارش و پهنه بندی سیلاب صورت پذیرفت و پس از انتقال به محیط GIS نقشه پهنه بندی سیلاب حاصل گردید.

نویسندگان

مهدی شمس زهرایی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

سیدعباس حسینی

استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

عبدالنبی عبده کلاه چی

استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران