شبیه سازی اثرات اجرای بازار آب با استفاده از مدل عامل بنیان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 772

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SMSER03_209

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

تشکیل بازارهای محلی آب، به عنوان ابزاری موثر و کاربردی در فرآیند تخصیص بهینه ی منابع آب در مناطقی که با تشدید کم آبی مواجه هستند، مطرح می شوند. قیمت گذاری آب کشاورزی از طریق ایجاد بازار آب سبب افزایش بهره وری اقتصادی آب و میزان محصول بیشتر حاصل از آب تخصیص یافته خواهد شد. در این مقاله به منظور تعادل بخشی آبخوان دشت رفسنجان، بازار آب و شبیه سازی اثرات اجرای آن با مدل عامل بنیان به وسیله نرم افزار انی لاجیک بررسی می شود. در این بازار آب، کلیه هزینه های مربوط به استحصال، انتقال و توزیع آب توسط جامعه حق آبه بران تامین می شود. نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان می دهد که با مجموع 65872 بهره بردار در محدوده مطالعاتی و 525.5 میلیون متر مکعب آب مصرفی در وضع موجود، با راه اندازی بازار آب عملکرد محصول از متوسط 491 کیلوگرم در هکتار به 1154 کلیوگرم در هکتار خواهد رسید و به ازا هر بهره بردار، متوسط درآمد سرانه از 219 میلیون ریال به 350 میلیون ریال افزایش خواهد یافت. همچنین در تعامل بین عامل ها، عمده فعالیت عامل سازمان مدیریت آب در وهله اول پایش کمی و کیفی آبخوان دشت رفسنجان است و تعامل مستقیم و مناسب با تشکل های بهره برداری جهت کنترل برداشت هاست.

نویسندگان

سارا نجار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرضیه ثمره هاشمی

استادیار و عضو هییت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

کوروش قادری

دانشیار و عضو هییت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان