شبیه سازی دینامیک مولکولی تاثیر نقص تهی جا شبکه بر زاویه تماس نانو قطره آب روی زیر لایه بورنیترید

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 392

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNTECH01_031

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

مواد دو بعدی از جمله گرافین، بورنیترید، فسفرین، سیلیسین در طی سال های گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده اند و مورد بررسی محققینی که با روش شبیه سازی کار میکنند قرار گرفته است. بورنیترید از نظر ساختاری همانند گرافین صفحه ای دو بعدی و تخت دارد، انتظار میرود بسیاری از ویژگی های آن را دارا باشد. با بررسی زاویه تماس آب روی زیر لایه بورنیترید نشان دادیم که این شباهت تقریبا درست است و با ایجاد نقص های متفاوتی در زیرلایه بور زاویه تماس را بررسی میکنیم. شبیه سازی دینامیک مولکولی در دمای اتاق، و با استفاده از پکیج LAMMPS انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که زاویه تماس بین 100-110 درجه بوده و همچنین با افزایش نقص در زیر لایه بورنیترید زاویه تماس هیچ تغییری پیدا نمیکند، و این به علت آبگریز بودن سطح است که ایجاد نقص نمیتواند زاویه تماس را به طور چشم گیری تغییر دهد.

کلیدواژه ها:

نانو قطره آب ، بورنیترید ، نقص تهی جا ، زاویه تماس ، شبیه سازی دینامیک مولکولی

نویسندگان

صغری محمدزاده

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

نادر ملیح

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

جمال داودی

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران