بررسی رابطه محافظه کاری و سررسیدبدهی با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 287

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTCONF07_051

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی محافظهکاری و سررسیدبدهی با کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که پس سرمایه گذاری از حذف محدویتها 90 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سالهای مورد بررسی پژوهش حاضر بین سالهای 1389 تا 1393 میباشد. برای بررسی فرضیات از روش رگرسیون پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین محافظه کاری حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سررسید بدهی و کارآیی سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

محافظه کاری- سررسید بدهی- سرمایه گذاری- کارایی

نویسندگان

صدیق محمدی

استادراهنما

محمد علی پور

استادمشاور