آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی (حقوق فرهنگی و جنسیتی) وتاثیر آن بر حفظ محیط زیست

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 483

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWCC03_030

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

در جهان امروز، مسیله آلودگی، یکی از مهم ترین و حادترین مشکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط زیست بسیار چشم گیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستی میان انسان و طبیعت وجود دارد. امروزه با توجه به پیشرفت چشمگیر تکنولوژی به نظر می رسد بهترین راهکار برای حفظ محیط زیست، آگاهی مردم نسبت به حقوقشان و به مثابه آن تغییر رفتارشان در قبال محیط زیست می باشد. این پژوهش در نمونه ای با تعداد 400 نفر از شهروندان تبریز با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. یافته های آماری و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از این بود که میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی(حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی) در سطح بالایی قرار دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با حفظ محیط زیست رابطه معنی داری دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد از کل واریانس متغیر حفظ محیط زیست 25 درصد توسط متغیر های مستقل آگاهی از حقوق شهروندی(حقوق فرهنگی: b=0/31 و حقوق جنسیتی: b=0/273)تبیین شده است. بعبارت بهتر با افزایش آگاهی از حقوق فرهنگی و حقوق جنسیتی میزان حفظ محیط زیست افزایش پیدا می کند

نویسندگان

حسین هنرور

استادیار گروه روان شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران

ارحام هاشم پور

استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران.

یوسف مولایی

استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران.

علی حاجی پور

استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران.